• Svenska
  • English

undersida_inventeringar

En stor del av våran verksamhet är inventeringar och inspektioner.

 
Vi drar nytta av modern GPS teknik för få så hög effektivitet som möjligt. Med helikopter och rätt teknik så kan man inventera stora områden med hög effektivitet och noggrannhet. Vi flyger årligen åt främst skogsbolagen med att inventera ungskogar, kalhyggen, gallringsbehov, snöbrott, vindfällning m.m. Vilket är en viktig pusselbit i skogsbolagens verksamhet. Det hjälper dom att snabbt få en helhetsbild över statusen på deras marker. Vi har även andra kunder så som kraftbolag, telekomföretag, privatpersoner och myndigheter.

 
Inventeringarna kan bestå av rovdjursinventering, kraftlednings inspektion samt felsökning eller inspektion av älvar. Oavsett vad det än kan vara så är vi beredda att hjälpa till med det ni behöver inventera.