• Svenska
  • English

Här finns lite information om dom mest populära sportfiskearterna i Arjeplogsfjällen. Har man önskemål eller frågor kring vad och vars man kan tänka sig flyga ut så hjälper vi givetvis till.

 

undersida_fjallroding

Fjällröding (Lat: Salvelinus Alpinus)

Rödingen är en av dom mest populära sportfiske arterna i fjällen. Fisken trivs bäst i kallt vatten vilket gör dess utbredningsområde begränsat till fjällkedjan med några få undantag likt Vättern. Rödingen har blivit en mycket populär sportfisk under både sommar som vinter. Dess vackra täckning, utsökta smak och utmanande fiske har gjort Rödingen till många sportfiskares favorit. På vintern fiskas rödingen framgångsrikt med stort blänke och maggot. På sommaren kan man fiska röding med spinn eller mycket effektivt från båt med långedrag och mask. Det mest utmanande fisket efter röding är med flugspö, den är skygg och mycket selektiv vilket bidragit till att testa tålamodet hos många skickliga flugfiskare. En välvuxen röding fångad på torrfluga skattas av många flugfiskare högt. Utmaningen bör testas av alla flugfiskare.

I Arjeplogsfjällen är rödingen mycket vanlig och finns i många vattensystem. Man finner den främst i sjöar och sel men kan även i vissa områden förekomma i strömmande vatten. I Arjeplogsfjällen finns många pärlor som hyser fin röding. Mest känt är Miekak Fiskecamp som ligger vid Piteälvens källflöden. Miekak har blivit känt för sitt rödingfiske i strömmande vatten. För information om Miekak besök www.miekak.com.

 

undersida_oring

Öring (Lat: Salmo Trutta)

Öringen är nog utan tvekan en av dom andra mest populära sportfiske arterna i Sverige. Den finns utbredd i hela landen och kan fiskas på många olika sätt och platser. Sjö, bäck, älv, hav m.m. Artens karaktär kan variera från skygg insektsätande bäck öring till stor aggressiv predator. Varje vatten har sin egen unik öringstam med sina egenheter. Dess täckning kan variera och vara mycket vacker. Vad som är gemensamt är dess stridbarhet och kampvilja. I fjällen fiskas öringen främst på sommaren med spinn eller fluga. Hur man än väljer att fiska öring och vars så kommer det vara utmanande och underhållande.

I Arjeplogsfjällen är Öringen väldigt utbredd. Den finns i stort sett alla vattensystem med några undantag. Det finns utpräglade öring sjöar och älvsträckor. I Arjeplogsfjällen finns många kända öringplatser så som Garvaområdet, Bartek, Dellikälven, Laisälven m.m. Men även många små pärlor dit få hittar.

 

undersida_harren

Harr (Lat: Thymallus Thymallus)

Harren är en favorit bland många flugfiskare. Dess utpräglade insektsätande och vilja att vaka har gjort den mycket populär. För det betyder det inte att det alltid är en lättfångad fisk. Dom stora harrarna kan vara mycket selektiva och kampviljan hög när dom väl hugger. Dess säregna och färglada ryggsegel gör denna vackra fisk lätt att känna igen. Harren är en god matfisk som helst skall ätas färsk. Dess utbredning är främst i Norra Sveriges barrskogsområde och låglänta fjällområden. Harren är vanlig i strömmande vatten men förekommer även i sjöar.

I Arjeplogsfjällen finner man främst harren i dom norra och nordöstra delarna. Piteälven är känd för sin grova Harr där dess utbredning börjar i Sarta i Miekakområdet. Storvuxen Harr förekommer även i mindre vattendrag exempelvis Arvasområdet. I Arjeplogsfjällen finns många platser med riktigt grov Harr. Sverigerekordet togs i Arjeplogsfjällen med en Harr på 2.85 kg.