• Svenska
  • English

Rotor Service Norden är en sammanslagning av den flygoperativa delen av Heli i Arjeplog och Fiskflyg AB i Porjus. Syftet är att sedan kraven ökat på flygföretagens administration så startades RSN för att utveckla flygsäkerhetsarbetet, administrera tillstånd, utbilda personal och kontakt med Transportstyrelsen. RSN är den operatör som genomför alla flygningar för säljbolagen Heli i Arjeplog och Fiskflyg AB. Det med samma höga ambition som tidigare.