• Svenska
  • English

undersida_miljo

Vi flyger många människor under ett år ute i fjällvärden och alla är ute efter samma sak. Nämligen oförstörd ren natur att koppla av i. Fjällvärden är mycket känslig för miljöpåverkan och då bör alla som vistas i fjällen ta ansvar. Helikopterns miljöpåverkan är bränsleförbrukningen det kan ingen förneka. Samtidigt så effektiviserar den transporter i väglöst land utan att lämna några fysiska spår efter sig, till skillnad från fyrhjulingar, motorcyklar, snöskotrar mfl. som dessutom också släpper ut en mängd CO2.

 

En annan men dock betydande faktor är buller. Som regel tar det ca cirka en minut för en helikopter att passera. Det är en kort tid men kan upplevas som stressande för vissa djur och människor. För att undvika hårt buller så försöker man i möjligaste mån flyga högt och undvika bebyggelse. Särskild hänsyn tas också till naturkänsliga områden, boskap och renskötsel.

 

För att minimera miljöpåverkan så ser vi till att fylla upp helikopterns stolar så långt det går innan varje flygning. Vi delar gärna ut soppåsar till turister som vill plocka sitt eget och andras skräp. Vi tar emot sopor av alla sorter på vår helikopterbas i Tjärnberg. Vårt levebröd är att ta människor ut i oförstörd natur så låt den vara oförstörd! Vi tar gärna emot synpunkter och idéer vad gäller miljöarbetet.