• Svenska
  • English

 

För dig som vill prova fiskelyckan med flugspöet i handen finns det i fjällvärlden som omger Arjeplogs kommun många fina vattendrag att välja mellan, i listan nedan har vi valt ut några fina vatten med täta populationer av fin fjällröding och öring men även goda harrvatten. Du har som flugfiskare ett större utbud av fiskevatten än den som söker fiskelyckan med vanliga handredskap. Men oavsett vilket fiskesätt du föredrar erbjuds det fiske för alla smakriktningar. Alla priser är tur och retur inklusive moms.

Pieskeströmmen: Från Pieskehaures utlopp till Miekak, detta vatten ingår i Miekaks fiskevårdsområde. Sträckans längd är c:a 7.5 km varav c:a 3 km är sel eller lugnflytande delar. Strömmarna flyter genom gles fjällbjörkskog men sten och klippor ger öppna ytor för flugfisket. Den tyske flugfiskaren Gunther Frölich har fiskat i dessa vatten över 30 år och anser att fiske efter den grova röding som går in i strömmarna i samband med knottkläckningar ligger högst på listan över fiskeupplevelser. För prisinformation se Miekaks hemsida www.miekak.com

 

För prisinformation kontakta Fiskflyg Arjeplog 0961-582000 arjeplog@fiskflyg.se besök www.fiskflyg.se

 

Sartajåkka: från Vaimoks utlopp till inflödet i Sarta i Piteälven. Hela sträckan är närmare 20 km med 40% sjöar och sel. Endast några km närmast Piteälven har björkskog efter stränderna, resten är öppet landskap med lågvide. Röding förekommer i sjöar och sel i täta bestånd, från matfiskstorlek till röding över kilot. Öringbeståndet är mycket fint med många fiskar över kilot, exemplar över 2-3 kg är ej ovanliga. Naturen är väldigt vacker i detta område med Arjeplog kommuns högsta topp Staika runt hörnet.

 

Bartek: från utlopp till Tsåkka till Riebnes. Delen uppströms Gåbdok är relativt nyöppnat vatten. Fiskesträckan är 10 km lång och knappt hälften är sjöar och sel. Vattnen ligger i björkbältet, men närmast Riebnes finns inslag av barrskog. Växtligheten utgör knappast något hinder för vana flugfiskare. Den tidigare flugfiskesträckan har blivit mycket uppskattad och rapporter om 2 – 3 kg öringar har kommit tätt. I sjöarna finns dessutom ett glest bestånd av stor röding, som vissa tider finns i anslutning till de strömmande delarna av fiskesträckan. Sträckan mellan Tsåkka och Gåbdoks utlopp är numera kvoterad och tillstånd söks hos länsstyrelsen i Norrbotten före 1 April varje år. Dom nedre sträckorna tillhör det vanliga fiskekortet och håller även det hög klass.

 

Smuolejåkka: Fiskesträckan är ca 20 km varav sjön Smuolejaure och sel utgör ca 5km. I de nedre delarna växer gles björkskog som övergår i vide. Den över biten är kalfjäll. Vattnen är grunda och Öringen ganska skygg. Bästa området är Smuolejaure och omliggande invallningar. Nattfiske på sensommaren brukar ge bästa resultat men ibland kan värmeperioder under snösmältningen i Juli ge mycket fint fiske.

 

Viejeströmmen: från Lutaures utlopp till inloppet i Viejejaure. Flugfiskedelen är ca 7.5 km lång och omväxlande sel och strömma. Strömmen ligger i björkskogsbältet men växtligheten är inte besvärande vid flugfiske. Viejeströmmen är ett mycket trevligt flugfiskevatten och ger kanske bästa fisket när vattnet börjar sjunka efter snösmältningen. Strömmen har den högsta tätheten av öring i alla undersökta vatten och fiskar på 2-3 kg är inte ovanliga.

 

Dellikjåkkå: från Stigo till Mattaurejåkkås inflöde. I det mycket omskrivna vattnet har nu lagts en flugfiskesträcka på totalt 21km. Den är strömmande och forsande i hela sin sträckning med små sel och gropar. Många små sidojåkkar mynnar ut i älven på denna sträcka. Växtligheten består av björk och vide. Vid Stigo finns röding i älven. nedströms finns bara öring. Medelvikten på öringen är lägre i de övre delarna av Dellikjåkkå än i nedersta biten, men stor fisk finns på hela sträckan.

Svalenjak, Sjkulnjak, Bierdnak, Kuksek (Golaselen): 30km norr om Tjärnberg. 4 sel och strömmar mellan sjöarna Gardaure och Bartaure. Högklassigt och varierande fiske plus vacker natur. Öring och Röding. Området låg i träda under ett antal år men återöppnades 2004.